Nieuwe cursus

Nieuwe Cursus:

In het jaar 2017 zijn we weer van start gegaan met een nieuwe basiscursus.

U kunt zich vanaf nu weer inschrijven voor de basiscursus van 2018. Deze cursus zal in oktober 2018 gaan beginnen. Dit bij voldoende aanmelding.