Auteursarchief: webdesign

Rabo Clubkas Campagne

De Rabobank clubkas campagne is weer van start gegaan. Alle leden van de Rabobank kunnen stemmen van 29 maart tot en met 2 april op onze vereniging. Hoe meer stemmen de vereniging krijgt hoe hoger het bedrag is. Dit komt ten goede aan onze materialen die wij gebruiken om te oefenen. Uw stem wordt gewaardeerd.

Algemene ledenvergadering

18 maart is er weer de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Het bestuur stelt uw komst zeer op prijs. Inloop vanaf 19.45 uur, we starten 20.00 uur. Na afloop van de vergadering is er nog een hapje en een drankje.

Oefening Bayards

12 februari hebben we weer een oefening op locatie gehad bij Bayards. In samenwerking met de BHV-ers van Bayards was het weer een geslaagde en leerzame avond. Onze dank aan de directie voor het openstellen van het bedrijf. Hieronder een impressie van de avond. Overige foto’s kunt u vinden onder het kopje Foto album.

Geboorte

Op 4 september 2018 heeft Gerriane de Jong een dochter gekregen. Ze heet Pien.

We zijn inmiddels op kraamvisite geweest en hebben de felicitaties van de vereniging overgebracht.

Nieuwe Seizoen

Op maandag 1 oktober 2018 gaat het nieuwe cursusseizoen voor gevorderden weer van start.

Het rooster is inmiddels via de mail naar alle leden verstuurd. Maar op de site staat het in iedere geval nogmaals mocht hij zoek geraakt zijn. Leden die geen mail hebben, hebben hem op papier ontvangen.

AVG/GDPR

Staat u ongewenst op een van de foto’s, neem dan contact met ons op. Dan kunnen wij dat aanpassen.

Oud voorzitter

Op de jaarvergadering is Dhr. Boer benoemd tot erelid van de vereniging en in de daaropvolgende bestuursvergadering is besloten dit om te zetten naar het Erevoorzitterschap. Na bijna 40 jaar voorzitterschap vond het bestuur dat zeker op zijn plaats. Van harte gefeliciteerd.

Bestuur

Tijdens de jaarvergadering is het bestuur met goedkeuring van de aanwezigen uitgebreid met drie leden. Dit om in de toekomst de voortgang te kunnen waarborgen. We heten Mevr. De Jong, Mevr. Rehorst en Dhr. Van der Smit van harte welkom.

Instructeur

Jeanette de Jong is op 19 mei geslaagd voor het onderdeel lesgeven van de instructeuropleiding. Zo dat we er het komend seizoen een bevoegd instructeur erbij hebben.
Namens het bestuur van harte gefeliciteerd.

Jaarvergadering

Het seizoen is weer afgesloten met een jaarvergadering. Hier zijn niet alleen de diploma’s uitgereikt, de instructeurs bedankt, maar ook de jubilarissen van dit jaar gehuldigd. (foto stick)

Tevens hebben er wat verschuivingen plaatsgevonden in het bestuur. Zo is het bestuur uitgebreid met drie nieuwe leden en heeft de heer Bram Boer aangegeven te stoppen met het voorzitterschap.

Deze functie heeft hij meer dan 39 jaar bekleed, en als dank is hij erelid geworden van de vereniging.

Hij heeft het voorzitterschap met goedkeuring van de vergadering overgedragen aan Mevrouw Riet Gaal.