Categorie archief: nieuws

Oliebollen actie

Op maandag 31 december hopen wij er weer te staan met de oliebollenkraam van de EHBO-Nieuw-Lekkerland. Als vanouds op het terrein van tegelhandel Boer. De kraam is geopend van 07.00 uur tot 15.00 uur. Welkom!!

Nieuwe cursus

De cursus voor de gevorderden is op 1 Oktober  weer van start gegaan. Alle leden hebben inmiddels het rooster via de mail ontvangen. Ook is het rooster terug te vinden onder het kopje Agenda.

De basiscursus is met 7 personen gestart op 31 oktober. Ook dat rooster is via de site beschikbaar.

Ere voorzitter Bram Boer onderscheiden

Op vrijdag 28 september heeft burgemeester Dirk van der Borg aan onze ere-voorzitter Bram Boer een Koninklijke onderscheiding uitgereikt.
Bram is sinds 1972 lid en voorzitter van onze vereniging. Hoewel hij dit jaar gestopt is met het voorzitterschap betekent hij nog steeds heel veel voor de vereniging. Hij nam vaak het voortouw, denk daarbij aan de oliebollen aktie, het werven van donateurs, het aanleveren van advertenties voor het jaarlijkse boekje. Hij zet zich ook in voor het plaatsen van Aed’s in onze gemeente en het onderhoud daarvan.
Daarnaast houdt hij de vinger aan de pols bij de reanimatie cursussen, zowel bij de beginners als de herhalingscursus.
We hopen hem nog heel lang als ere-voorzitter bij de vereniging te hebben en van zijn niet geringe kennis gebruik te kunnen maken.

Geboorte

Op 4 september 2018 heeft Gerriane de Jong een dochter gekregen. Ze heet Pien.

We zijn inmiddels op kraamvisite geweest en hebben de felicitaties van de vereniging overgebracht.

Nieuwe Seizoen

Op maandag 1 oktober 2018 gaat het nieuwe cursusseizoen voor gevorderden weer van start.

Het rooster is inmiddels via de mail naar alle leden verstuurd. Maar op de site staat het in iedere geval nogmaals mocht hij zoek geraakt zijn. Leden die geen mail hebben, hebben hem op papier ontvangen.

AVG/GDPR

Staat u ongewenst op een van de foto’s, neem dan contact met ons op. Dan kunnen wij dat aanpassen.

Oud voorzitter

Op de jaarvergadering is Dhr. Boer benoemd tot erelid van de vereniging en in de daaropvolgende bestuursvergadering is besloten dit om te zetten naar het Erevoorzitterschap. Na bijna 40 jaar voorzitterschap vond het bestuur dat zeker op zijn plaats. Van harte gefeliciteerd.

Bestuur

Tijdens de jaarvergadering is het bestuur met goedkeuring van de aanwezigen uitgebreid met drie leden. Dit om in de toekomst de voortgang te kunnen waarborgen. We heten Mevr. De Jong, Mevr. Rehorst en Dhr. Van der Smit van harte welkom.

Instructeur

Jeanette de Jong is op 19 mei geslaagd voor het onderdeel lesgeven van de instructeuropleiding. Zo dat we er het komend seizoen een bevoegd instructeur erbij hebben.
Namens het bestuur van harte gefeliciteerd.

Jaarvergadering

Het seizoen is weer afgesloten met een jaarvergadering. Hier zijn niet alleen de diploma’s uitgereikt, de instructeurs bedankt, maar ook de jubilarissen van dit jaar gehuldigd. (foto stick)

Tevens hebben er wat verschuivingen plaatsgevonden in het bestuur. Zo is het bestuur uitgebreid met drie nieuwe leden en heeft de heer Bram Boer aangegeven te stoppen met het voorzitterschap.

Deze functie heeft hij meer dan 39 jaar bekleed, en als dank is hij erelid geworden van de vereniging.

Hij heeft het voorzitterschap met goedkeuring van de vergadering overgedragen aan Mevrouw Riet Gaal.