Donaties 2020

 

Ook bij de donaties liepen we, zoals vele verenigingen, tegen de corona muur. We hebben toen besloten om de donaties zoveel mogelijk via de bank te innen en een bus bij het Waellandt te plaatsen. Alle donateurs bedankt.  U kunt natuurlijk altijd nog doneren of donateur worden. De bus bij het Waellandt staat er nog tot half december.

Het rekeningnummer voor een donatie aan de EHBO Nieuw-Lekkerland is: Vereniging E.H.B.O. NL 56 RABO 0361 7633 60.

Een eenmalig gift is ook altijd welkom. o.v.v. Gift