Alle cursisten zijn geslaagd.

Op 20 maart hebben 6 cursisten examen gedaan.
Ze kregen van de examinatoren veel complimenten, dat de stof zo goed beheerst werd. Dit kon natuurlijk niet zonder de goede begeleiding van de instructeurs en lotus. Als bestuur feliciteren wij iedereen en hopen we dat ze lang lid van de vereniging zullen blijven. We hebben nu tevens ons jongste lid van de vereniging. Zij is pas 16 jaar. Gefeliciteerd