Examens EHBO cursus 2020

Op 10 februari 2020 doen 5 cursisten examen. Namens het bestuur wensen we hen veel succes.